1690 Tarihinde, Toros boylarında Hatayda ve bütün Güney Anadoludaki Türkmen aşiretlerinin ulusları ve beylerinin katılımı ile , Konya'da Ali Paşa tarafından organize edilen toplantıda, Boz-Ulusun harbe iştirak edeceğine dair bir hüccet(2) tanzim olunmuştur. Hüccet Eki olan ,Yeni İl Türkmenı Halep'teki aşiretlere gönderilen defterde;
"Payas ve Bilan etrafında Tüfenk-Endaz Neferata (1) başu buğ olacak kimseler cemaatleri ile zikrolunur Bilanlu Yusuf Ağa oğlu Abdülfettah Ağa, Hacı Durak oğlu Ali, Molla Oğlu Mustafa Bölükbaşı, Yeşilbaş Bölükbaşı, Cemaati Alay Beyi Oğlu tabi, Cemaati Abacılı tabi Payas, Yusuf Ağa oğlu Abdülfettah Ağa, Cemaati Kösecilü tabi Payas. neferen 200." denilmektedir.

1 - Atan, atmış, atıcı mânasında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dehşet-endaz $ : Dehşet verici, korkutucu.
2 - Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. * Şâhid