İletişim çağımızın en önemli belirleyici ögelerinden biridir. İletişim Araçlarının, günümüzde, hem çeşit hemde içerik olarak olağanüstü yoğunlukta kullanılması, insanları biribirine yakınlaştırmış, mesafeleri kısaltmıştır.

İnternet de son yılların, iletişimde, en gözde iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Hemen her konuda bilgi ve belge bulmak aynı zamanda iletişim kurmak için sıkça başvurduğumuz önemli bir kaynaktır.

Önemli bir etkinlikte bilgi ve belgelerin paylaşımıdır. Her olayda gördüğümüz gibi, aşırılıkları, burada da görmüş olsakta, paylaşmak, insanın bencilliğini ve yalnızlığını yok edici iyi bir meziyet olarak önmüzde fırsat olarak durmaktadır.

Bilgi ve belgelerimizi not edelim.
Yorum yazmayı ihmal etmeyelim.