BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Yörükoğlunun Abacılıya Geliş Tarihi

Bundan 250 sene evvel, Yörükoğlu, İskenderun´a tabi Abacılı Uğurlu karyesine (köyüne) gelmiş. Bir baba bir de oğlu gelmiş.Babası Muhammed, oğlu Hüseyin imiş. Sormuşlar necisin demişler? Yörük oğluyum demişler. Gedik ailesi demekle ma´ruf olan Gedik Halil´in bir dul bacısı ve iki tanede kızı varmış. Dul kadını ihtiyar Yörük Muhammed almış. Kızın birini de oğlu Yörük Hüseyin almış. O diğer bir kızı da Kınalı Fakı´ya vermişler. Kınalı Fakı ile Yörük Hüseyin bacanak oldu.

Yörük Muhammed´den evlad olmamış. Çünkü kadın ihtiyar imiş. Yörük Hüseyin´den ailesi Gürünlü kızından dünyaya gelen evlatlar:
5 oğlan 9 kız dır.
OĞLAN EVLATLAR
1.Mustafa............... Avcılıkla ma´ruf
2.Muhammed........ Hacı Hamık demekle ma´ruf
3.Osman................ Osman´ca demekle ma´ruf
4.Ali....................... Ali Ağa demekle ma´ruf
5............................ Genç iken vefat etmiş Aded dokuz kız beyanında
KIZ EVLATLAR
1.Gedikzade İsmail Ağada.......İsmi Zeynep Fatıma Hanım
2.Hacı Halil Ağada...................Tilbilerde
3.Gocaman´da....İbrahim......... Ormancı Alinin Dedesi
4.Velilerde................................ Topal Veli demekle ma´ruf
5.Dedenin oğlunda................... Kıcı´da Şerif Ağanın Anası Emine
6.Kinnik Veli´de........................ (Ali Zabun İ.H.Y). Yılanlıda
7.Titrek Omarın Anası.............. Yarıkkaya ( Sakıt )´da Deliveliler
8.Muhammed Memo´da........... Kürtçe Muhammed demekle Ma´ruf
9.Ali Memo´da
Muhammed Memo evvel, Velilerden bir kız ile evlenmiş. O kızdan 1 oğlan doğmuş, 1 tane de kız Oğlan, Çini Hasan´dan 3 oğlan doğmuş 1. Genç Fakı 2. Şah Mustafa 3. Küçük Ali (Güççü Ali) Memo´nun Velilerden olan kızı da Osman Kahyalara vermişler.(Yörük Mustuk evlenmiş.İ.H.Y ) Muhammet Memo´nun ikinci ailesi de Yörük Hösün´ün kızıdır. Çini Hasanın evlatlarını çıkardıktan sonra baki kalan hep yörük kızındandır.
Yörük kızının Evlatlarına gelince ;
Gedikzade İsmail Ağadan olanın evlatları Oğlan evlatları
1. Hacı Ahmet efendi

2. Hacı Ali çavuş
3. Teke Ağa
4. Osman Kahya
Kız evlatlarına gelince 3 tanedir.
1. Biri Emişlerdedir.( Sivriler ) Beyazıt Ağada
2. İkincisi Memolarda Işkın Oğlanın Anası (Ümmü Gülsüm)
3. Goca Osmanın ( Kınalı ) ailesi
İkincisi Hacı Halil ağada Tilbilerde (2 oğlan, 7 kız)
2 oğlan evladı
1. Muhammed Mustafa, İskenderun´da
2. Aslan Ali Delibekirli´de
7 kız evladı
1. Çinlerde Yılanlıda
2. Hüseyin Yörükte
3. Topalın Oğlu Halil Ağada
4. Seydi Çavuşun ailesi Zeynep teyze
5. Hacı Osman´ın Hüseyin´in anası. Tilbiler´de
6. Dumanın ailesi Tilbilerde
7. Bir tanesi de . Çataltepede Türkmende Kırıkhanda
Üçüncüsü Kocamanda
Ormancı Alinin Dedesi..
Dördüncüsü
Titrek Omar demekle ma´ruf. Yarıkkayada delivelilerde. Malumat yoktur.
Beşincisi
Kinnik Velilerde, Yılanlıda Delibekirli deler.
Altıncısı Kıcı´da Şerif Ağanın anası. Şerif Ağanın oğulları Hacı Mustafa ve Yakup Biliyoruz. (Şerif Ağanın ninesi. Dedenin Oğlu Muhammed. İki kız kardeşi var. Üç kardeş imiş. İki kız bir oğlan. Babaları Dede imiş.Kızın biri Şah Mustafa´nın ailesi .Biri de Şerif Ağanın anası. Biride Antep tarafında imiş. İ.H.Y)
Yedincisi
Yedincisi Veliler de.
Üç oğlan bir dane de kız.
3 Oğlan evladı
1. İbrahim Koca Mulla Beyazidik , Küçük
Mehmedik ,Mustuk Çavuşun babaları
2. Büyük Osman Avcı Veli´nin babası
3. Goca Hüseyin Ahmed Onbaşı´nın babası Bir danede kız
1. O kızı da Deli Mustafa Bönce´ye vermişler. Ali Bönce ve Muhammed Bönce´nin dedeleri
Sekizinci
Muhammed Memo´da olup Şah Mustafa ve Genç Fakı ve Küçük Ali bunları çık ,geri kalan Memoların cümlesi Yürük kızındandır.
Dokuzuncu Kızları
Muhammed Memo´nun Kardeşi Dokuzuncu, Ali Memo´da.Kızları Topal Fındık.Kibri Eşe Birisi Ceylanlı´da Ümmü Gülsüm
İki dane kız evladı olup kendisi Ali Memo vefat etmiş. Kızlar yetim kalmışlar.
O kızın birini abacılı Güzellide Dingillere vermişler. İşte o kız Hacı Mustafa´nın anası. Kızın adına da Kibri Eşe derler.Ve maruftur.
Kibri Eşe hatta bir gün gelip babamın malından bana mal düşmez mi diyerek bir büyük kulplu kazanı alıp gitmiştir.Memolardan
Ali Memo´nun diğer kızına gelince
O yetim kızının, birini de Ceylanlıya Sabırlara vermişler. O kızın Sabırlardan bir kızı olmuş. O kızı da Dağlıya Eğribucağa Murtaza Hocaya vermişler. Murtaza Hocadan doğan kızı da Kürt Hacı Muhammed efendinin babası almış. Murtaza Hocanın kızından Kürt Hacı Muhammed efendi doğmuş. Türkiye´de Kürt Hacı Muhammed efendi demekle ma´ruf olup, Suriye´de Muhammed Zeynel Abidin demekle ma´ruf. Asıl künyeleri ( Zeynel Abidin´dir. ) Kürt Hacı Muhammed efendi, alim,fazıl,celil bir alimdir. Rahimehullahü teala. El´an evlatları mevcut halde Abdurrahman efendi ve diğer Muhammed efendi.Ebulhayr demekle ma´ruf.
Ali Memonun vefatından sonra; Yörük kızı Ali Memo´nun vefatından sonra Kesik Koca´ya varmış.
Yörük kızının Kesik Kocadan doğan evlatları
Oğlan evlatları
1. Alice. Kara Ahmedin, Memiş Onbaşının babaları.
2. Ömerce Emmi Memişin ve İbrahim Çavuşun babaları
3. Deli Mahmut Mahmut Ali´nin babası Kız evlatlarına gelince Kesik Koca da vefat etmiş. Yörük kızı dul kalmış.Üçüncü olaraktan Cığıl Kocaya varmış. Cığıl Kocadan bir oğlan bir tane de kız olmuş. Oğlan genç iken vefat etmiş, kızı da Fakılara vermişler. İşte o da Avcı Hüseyinin anasıdır. Avcı Hüseyin, Yörüklüye dayı derler.
Cığıllardan gelen kızdan bir tane oğlan Kesik Goca'nın Yörük kızından olan evlatları Adı Gülsüm, Kesikliden Gök Ali´ye vermişler
Oğlan evlatları
1.Hacı Güççük................. Deli Hacının babası
2.Babış Ahmet ............... Babış durdunun dedesi
3.Çolak Veli .................... Çolaklının babası
O bir kızı da Ahmetçe´ye vermişler. Hacı Velilerin, Hacı Ağanın anasıdır. Gülsümün kocası Gök Ali vefat etmiş. İkinci olarak Kipo Osman´a varmış. Kipo Osman´dan bir oğlan bir tane de kız olmuş.
Bir oğlan : Gomser
Bir tane de kız : Acer Ağanın ailesi, velilerden Osman Kipo´da vefat etmiş. Gülsüm dul kalmış. Üçüncü olarak da Gedikzade İsmail Ağaya varmış. İsmail Ağadan iki evladı olmuş. Biri Ali, diğeri de Memiş Hoca ( Ömer gediğin babası) İsmail Ağanın evvelki ailesi de Gülsümün teyzesi idi. Teyzesi Zeynep hanım vefat etmiş idi.
Yörük Hüseyin´in oğlu Hacı Muhammed ( Hamık Koca demekle ma´ruf )
Hamık kocanın aileleri ve evlatları bahsinde;
Hamık kocanın iki ailesi vardır. Birincisi Fakılar´dan Molla Hösün Hocanın kızı Fatıma. İkincisi de Çolaklılardan.
Birinci kadından olan evlatları
Oğlan evlatları
1. Hüseyin Efendi
2. Ahmet Semerci
3. Ali Efendi
4. Doktor Memiş
5. Hasan Efendi
6. Muhammed Deli ...............Bekarken vefat etmiş
Kız evlatlarına gelince;
1. Eşe ..................................Mustafa ve Kundakçının anaları
2. Ayşe ................................Ali Yeğenin anası
İkinci ailesinden olan evlatları
Oğlan evlatları
1. Osman çavuş
2. Muhtar Memiş
3. Hasan .............................. Nişanlı iken vefat etmiş
Kız evlatlarına gelince;
1. Zeliha ..............................Ömer Gediğin anası
2. Zeynep ............................Ceylanlıda Sabancının anası
3. Eşe ..................................Hamdi Çeliğin anası
Yörük Hüseyin´in kızlarının sağa sola evlenmesinden ; Gedikzadeler ve Memolar,Veliler, Kesikliler,Tilbiler,Dönmezler,Dingiller ( Yanlış Kızının Kızı İ.H.Y ), Şerif Ağa, Kinnik Veliler velhasıl bütün bunlar, uzak yakın, büyük küçük hep bunlar Yörükoğluna Dayı derdi.
Hep bu saydığım ana tarafından akraba olup baba tarafından akraba gelmezler.
Hacı Hamık Kocanın oğulları ailesi beyanında;
1. Hösün Yörük : Bibisi kızı, Hacı Halil Ağanın kızını almış. Ondan 3 oğlan 3 kız evladı olmuş.
2. Ahmet Semerci Yörük : Dayısı kızı,( Fakılardan ) 1 oğlan 5 tane kız evladı dünyaya gelmiş. Oğlanın ismi Hüseyin olmakla beraber evladı olmamış. ( Yerini tutacak kimsesi kalmamış.)
3. Ali Yörük : (Memolardan Teyzesinin kızını almış) Çini Hasanın kızını almış. 2 oğlan 2 de kız evladı dünyaya gelmiş.
4. Muhammed Doktor Memiş : Memolardan Köroğlu Ahmedin kızını almış.3 oğlan 1 kız olmuş.
5. Deli Muhammed : Genç iken vefat etmiş, dünyaya evladı gelmemiş.
6. Muhammed Muhtar Memiş : Yörük Gedikzade İsmail Ağanın kızını almış.2 oğlan
4 tane de kız evladı dünyaya gelmiş.
7. Osman Çavuş Yörük : Yılmazlardan almış. 3 oğlan 3 tane de kız evladı olmuş.
8. Hasan Yörük : Genç iken ve hemde Gedikzade İsmail Aağanın kızına nişanlı iken vefat etmiş.
9. Hasan Efendi Yörük : Ceylanlı köyünden Ahmetceler kabilesinden, Muhammed Masca demekle ma´ruf olan Mascanın kızı Fatımayı tezevvüç(evlilik) etmiş. Hasan Efendinin Ceylanlı kızından 2 oğlan 4 kız evladı dünyaya gelmiş. Oğlanın birisi küçükken vefat etmiş. (Not: obür oğlu bu risaleyi yazan Abdurrahman Yörük´tür.)
Hasan Efendi Yörüğün kızları hakkında bahis :
1. Eşe Yörük : Amcası oğluna, Mustafa Yörük´e vermişler. 4 oğlan 1 hız olmuş. İsimleri : Hasan, Mehmet Ali , Halil Hoca, Selahaddin, Hatice
2. Güldöne Yörük : Amcası oğlu, Doktor Hasan ile evlenmiş. 3 oğlan 1 tene de kızı olmuş. Muhammed, Ahmet, Hasan, Bir tane de kızı Aişe.
3. Gürcü Yörük : Ceylanlıya verdiler. Bebek Muhammed demekle ma´ruf. 8 tane kız 1 tane de oğlan. Meryem, Hatice, Döne, Çeşminaz, Hafik, Zeynep, Havva, Fatıma, 1 tane oğlan, Halim.
4. Zeynep Yörük : Amcası oğlu (Ahmet Hüseyin demekle ma´ruf.) onunla evlendi. 1938´de Şam´a hicret etti. Fakat evladı olmadı.Ocakları söndü, yerlerini tutacak kimse kalmadı.
(Hasan Efendi Yörüğün oğlu)
1 oğlan : Abdurrahman İbni Hasan Yörük : 3 oğlu var.
1. Hasan Kudsi Yörük : İskenderunda doğmuş.
2. Muhammed Abdurrahman Yörük : 1943 doğumlu Şam´da doğmuş.
3. Ahmed Faruk Yörük : 1948 de Şam´da doğmuş.
1. Hasan Kudsi Yörük : İbni Abdurrahman Yörük´ün evlatları hakkında :
3 oğlan 8 tane de kız
1. Hüseyin İbni Hasan Kudsi Yörük
2. Abdurrahman İbni Hasan Kudsi Yörük
3. Muhammed İbni Hasan Kudsi Yörük

8 kız : Zeynep, Fatıma, Nezihe, İmtisal, Döne, Şehriyar, Safiye, Nuriye.

4. Muhammed İbni Abdurrahman Yörük´ün Evlatları :
5 oğlan
1. Ahmet ibni Muhammed Yörük
2. Muhammed ibni Muhammed Yörük
3. Mahmut ibni Muhammed Yörük
4. Bessam ibni Muhammed Yörük
5. Abdullah ibni Muhammed Yörük

4 tane kız
1. Neval
2. Emel
3. Menal
4. Buseyna ( Bu risale yazıldıtan sonra 5. kız : Sefa doğmuş)
5. Ahmet Faruk İbni Abdurrahman Yörük´ün Evlatları : (1998 de vefat etti)
2 oğlan :
1. Abdurrahman
2. Usame ( 2001 yılında vefat etti.)
2 kız :
1. Hansa
2. Sümeyye ( Bu risale yazıldıtan sonra 3. kız : Sirin doğmuş)
Abacılı Uğurlu Karyesinin Coğrafi ve Tarihçesi: İskenderun´a bağlı Abacılı Uğurlu karyesi iki kısma ayrılır.Bir kısmına Abacılı Güzelli, öbür diğer kısmına da Abacılı Uğurlu diye tesniye olunur ( isimlendirilir. ). Bunlar her ikisi de ayrı ayrı muhtarlık.
Abacılı uğurlu, birkaç köy olmakla beraber bir muhtarlık idi. Bekbele, Bitişik, Kavaklıoluk, Kozluçukur. Şimdi ise (1986) da 3 muhtarlık ile idare edilmektedir.
Coğrafi durumuna gelince :
Abacılı Uğurlu karyesinin coğrafi durumu, İskenderun´un şimalinden ( kuzey ) 10 km mesafesinde, Deniz´den yükselip giden, Daz´a kadar ve daha Daz´dan Ceylanlı hududuna kadar uzanan bir mesafedir.
Hudut erbaasına gelince ( Dört bir tarafı ) :
Abacılı Uğurlu karyesinin hudut erbaası:
Garben ( Batı ) : Deniz. bahri sefid.
Şimal ( kuzey ) : Denizden Say´dan ( Say: Buldu´yu geçince Sarıseki´ye doğru giderken iki dağın arası ), Boz Katın deresinden, Şahanın deresinden, Datlı Almanın Burnundan, o sırt yeri takip ederek, Osmanlı Çukurunun şimalinden, Loğ Tepesinden, Yelli Belin üzerinden, Gaya´dan Bağlara ulaşır.
Cenuben : Tahtırdan, Sivriden Bağlara ulaşır.
Şarkdan ( Doğu ) : Şarkdan gelen hududu bağlar.
Manzara-i nazar itibara alınacak olursa :
Abacılı Uğurlu karyesinin, görünüşü, manzarası, şimalden cenub garbiyesine uzanan, bir yüksek dağın garbisine kurulmuş köyler, denizden tut da dağın başına kadar, hatta şarkına kadar uzanır. Bu manzaraya nazar edecek olursa, denize bakarsan aynaya bakar gibi, yönünü dağa dönersen, her taraf yeşillik içerisinde, dağın eteğinde köyler kurulmuş, portakal bahçeleri,beyaz renkli binalar kurulmuş, saf saf olmuş, baktıkça bakasın gelir. Hayran olmamak imkansızdır. Velhasıl, hoşlanmamak elden gelmez.

Abacılı dağları vaktiyle bundan 250 veya 300 sene evvel hali boş imiş. Yalnız Beylanda, Beylan ( Belen ) Beyleri, Payas´ta , Payas Beyleri var imiş.Hudutları Say imiş. Sahili bu iki beyler zapt etmişler idi.Aralarında aşiret kavgaları olur imiş.Abacılılar dağları zapt edip köyleri kurduktan sonra yavaş yavaş sahili de ellerine geçirmişler.Derebeylik sönüp gitmiş.

Abacılıların nerelerden geldikleri
-Gedikliler, Veliler, Hacı Veliler, Fakılar, Çopurlar, Maraş´tan gelme
-Kundakçılar, Topallar, Sarı Aliler, Kara Fakılar, Ulaşlı dan gelme
-Kara Mustafalar, Kınnılor, Tilbiler, Velcikler,Emişler, Topal Sofular, Bosçalar, Bosçalar, Mullalar, Sarısekiden gelme
-Ahmetceler, Musalar, Cığıllar Hacı Alaslıdan gelme, Asılları Türkmendir.
-Küpeliler, Çolak Gocalar, Gök Mustafalar, Apıklar, Yuvalı dan gelme.Dağlıdır.
Gedikliler Kimlere Akraba
Gedik Mustafa Kahyanın üç oğlan 4 kızı vardı.
Oğlanlar
1.Kara Bıyık
2.Kara Bostan
3.Memiş Efendi
Kızlar
1.Emişlerde Molla Ağanın ailesi
2.Kınalı Hacı Ali Efendinin ailesi
3.Memo Mustafa´nın ailesi
4.Kara Mustafalar dan Kara Ahmedin ailesi
Gediklerle,Kınalıların Akrabalıkları
Kınalılarla gediklerin babadan akrabalıkları yoktur.yalnız,Kınalılardan,Gedik Halilin bacısının kızını almakla sıhriyet garabeti (evlilik bağı) var.Sonraları Kınalı Hacı Ali Efendi ailesi, Gedik Mustafa Kahyanın kızını almış.Kınalı Seydi Onbaşı, Gedik İsmail Ağanın kızını almış.Çolak Nuri, Osman Kahyalardan almış. Kınalılardan Köşkerin Reşid, Osman Kahyalardan almış. Seydi Onbaşı vefat etmiş,ailesini,İsmail Ağanın kızını,Kınalı Hacı Hasan almış.O´da vefat etmiş ( İsmail Ağanın Kızı ).İkinci olarak Hacı Hasan Kınalı, Gedikzade Hacı Ahmet Efendinin kızını almış.Velhasıl,kınalılar gediklinin bir köşesini tutmuş.Yine kınalı Mevlüt Onbaşı, Kahyalardan almış.
Gedikliler Emişlerin Garabeti
Emişler demekle ma´ruf olan dedeleri Sivri Hasan iki ailesi olup ikisi de Kahyalardan.
Evlatları 3 oğlan 2 kız
3 Oğlan
1.Molla Ağa
2.Beyazıt Ağa demekle ma´ruf
3.Ağa demekle ma´ruf
2 Kız
1.Memolardan Mustafaca demekle ma´ruf, ailesi
2.Memolardan Genç Fakı demekle ma´ruf, ailesi
Emişlerin, Gediklilerle babadan akrabalıkları yoktur.Yalnız Molla Ağanın ailesi, Gedik Mustafa Kahyanın kızını almış.Beyazıt Ağa, İsmail Ağanın kızını almış.( Yörük kızının kızı ) Ağanın oğlu( 3 nolu ) Tayfur Ağa Gedikzade Hacı Ahmet efendinin kızını almış. İkinci olarak ta Osman Kahyalardan bir aile daha almış.
Gedikzade Hacı Ahmet Efendi,oğlu Ali Hocaya bacısının kızı Beyazıt Ağanın kızını almış.Velhasıl Emişlerde Gediklerin bir köşesini tutmuş.Dayı yeğen birbirine karışmış.
Beyazıt ağanın 3 oğlu 2 kızı var.Yörük kızının kızından
Oğlanlar
1.Hasan Paşa
2.Hüseyin Ağa
3.Ali
4.Muhammed
Kızlar
1.Gedikzade Ali Hocanın ailesi
2.Ahmetce oğlunun ailesi

Kınalılarla Velicelere gelince
Kınalılarla Veliceler ne babadan ne de anadan akraba değildir.Yalnız Hacı Ali Efendi Kınalı ile Paşa Hoca merhum teyzezade idiler.Onların anaları Ulaşlı dan, abacılılıkla alakası yoktur.
Gediklilerle Tilbilere gelince
Gedikzade İsmail Ağa Yörük Hüseyin´in kızını almış.Tilbilerden Hacı Halil Ağa da Yörük Hüseyin´in ikinci kızını almış.Bu nedenle birbirlerine teyzezade derler.Babadan akrabalıkları yoktur.
Kara Mustafalara gelince
Kara Mustafalar, Gediklilere ne babadan ne anadan akraba değiller.Yalnız Kara Mustafalardan Kara Ahmet, Gedik Mustafa Kahyanın kızını almış. Kara Ahmedin çocukları,Kara Bostan,Kara Bıyıklar dayı derler.
Veliceler Tilbilere gelince
Her iki kabile birbirleriyle amca oğulları.
Fakılarla Diğer Kabileler Hakkında Bahis
Fakılardan Molla Hüseyin Hocanın 3 kızı varmış.Birini Yörük Hüseyinin oğlu Muhammed Yörük´e vermiş. ( yani Hamık Gocaya )
İkincisini Memonun oğlu Çini Hasana vermiş.
Üçüncüsünü Velilerden Hamdi Hocanın kardeşine vermiş ismi Hasan imiş.
Memolar dan Çini Hasanın evlatları
Yörüklerden Hamık Kocanın evlatları
Velilerden İbrahim Hocanın ve Hüseyinin ve Semerci Mevlüdün evlatları.Bunlar hep birbirleriyle teyzezadeler.Fakılara dayı der.Fakıların da hepsi yeğenleri babadan akrabalıkları yoktur.
Babadan akraba olmayan
Kara Mustafalar, Gınnolar, Tilbiler, Velcikler, Emişler, Topal sofular, Bosçalar, Mollalar ( Sarısekiden gelme)
Kundakçılar, Topallar, Sarı Aliler, Karafakılar ( Ulaşlıdan gelme )
Bu saydıklarım baba tarafından birisi yek diğerine akraba gelmez.Çünkü herbirisi ayrı ayrı yerden gelme. Ayrı ayrı kabile müteferrik halde toplanmış.
Küpeliler,Çolak Kocalar, Gök Mustuklular, Apıklar, Dağlı Yuvalıdan gelme.
Baba tarafından birisi yek diğerlerine akraba gelmezler.
Ahmetceler, Musalar, Cığıllar, baba tarafından birisi yek diğerine akraba gelmezler.
Rivayete göre Kesikliler , Maraş´tan gelme. El-an Maraş´ta akrabaları olduğu mevcuttur. Bönceler, Kıylılar, Kesikliler, Çolak Osmanlar, Apıklar, Cığıllar, Deli Hasangil, hiç birisi baba tarafından yek diğerine akraba gelmez.
Gediklilere babadan akraba olan Memolar, Hasolar bunlardan başkası hiç birisi babadan değildirler. Akraba olanlar hep ana tarafından.
Fakılar da aynı surette baba tarafından akraba yoktur.
Veliler de baba tarafından akraba yoktur. Hep ana tarafından.
Yalnız, Ahmetcelerle ,Bağdatlılar amcazadeler.
Esmeler kelimesinden bahsetmek yerinde olur zannedersem.
Bekbele de İbiş Bönce, ihtiyar bir adam imiş. Genç bir ailesi var imiş. Son zamanda iki oğlu olmuş. İkiz. Haber vermişler, iki tane oğlun oldu. İkiz demişler. Zavallı bönce demiş ki: öyleden çifte gitmeye benzer , Bönce vefat etmiş.Ailesi, Cığılların dedesi var imiş. Bekir Cığıl´a varmış. Ondan bir kız evladı doğmuş. O kızı da Velilerden İbrahim Kocaya vermişler. Kızın adı Esme imiş. İbrahim Kocadan 6 kız evladı olmuş. Herbirisini Velilere dağıtmış. Esme gayet de akıllı bir kadın imiş. Evlatları da akıllı olduğu için şöhret bulmuş. İsim almış evlattan evlada ismi kalmış, dillere destan olmuş, esmeler diye şan bulmuş.
Kınalılarla Velilerin babadan garabetleri yoktur. Yalnız Hamdi Hoca merhum, Kınalı Hacı Ali Efendi´nin bacısını almış. Celal Velioğlu ,Cemal, Haydar, Hacı Ali Efendiye dayı derlerdi.
Cığılların Abacılıya Geliş Sebebi
Cığılların asılları Hacel Aslıdan Türkmendir. Zamanlarında Cığıl ailesi kendi ailelerinden bir oğlana, bir kıza nışan takmışlar.Kızda gayet güzel imiş. Türkmen Mürselzadelerden kızı görmüşler ve o kızı Mürseller alıp kaçırmişlar. Çığıllarda Mürsellerden birkaç kişiyi öldürmüşler kaçmışlar.Evvel Ceylanlıya sonralarıda abacılıya gelmişler.Öbür kardeşleri de kürt dağına kaçmış.Öbür kardeşlerinden olmuş.
Şimdiki halde Suriye gümrük karakolu Babül Heva diye ma´ruf olan Babül Hevanın şarkında bir köy var.( Daretül İzzet )
Cebeli Semanın eteğinde şark tarafında büyük bir köydür. İşte o köyde bir çokları Cığıl ailesidir.Bu risaleyi yazdıktan sonra tekrar( Darül İzzet )´e gittim.( 128 ) yaşında bir ihtiyardan sordum.Cığıl ailesinden;Siz buralımısınız yoksa başka yerden mi?
Dedi ki biz buralıyız dedi.bana kanaat geldi.Cığıllar asılları Arapdır.
Deli Hasangilin geliş yerleri Yarpız´dan,
Yarpız Osmaniye den öte bir köyün ismi olup o köyden abacılıya gelip yerleşmişler.Cığıllardan bir kız almışlar akraba olmuşlar babadan akrabalık yoktur.
Kıylılıar, Kıylıdan gelme Kıyı Osmaniye den öte bir köyün ismi olup Kıyıdan geldikleri için kıyli demişler. Abacılı´da baba tarafından hiçbir aile ile akrabalıkları yoktur.
Gediklilerin Geliş Sebebi
Gedikliler,Maraştan bir hadise sebebi ile çıkmışlar. Üç gardaş imiş.Birisi İstanbul tarafına,birisi de Bağdat tarafına,biriside abacılıya gelmiş.İkinci rivayet de Maraştan evvel Konya tarafından Maraşa gitmişler el-an.Irakta, Bağdatta, Kerkükde Gedik aileleri mevcuttur.Gedik ismi ile müsemma´dan değişmemiştir.
Abacılıların Göç Etmeleri
Sene 1910 dan 1920 aralarından abacılılar göç etmişler.Bir kısmı Delibekirliye,Yılanlıya,Telbizek´e,Karaçağıl´a göç etmişler. Halen orada tevattun (vatan) etmektedirler.
İkinci olarakta
1938 tarihinde bazı adamlar abacılıdan Şama hicret etmişler..Abacılı Bekbeleden, Cığıllardan ,Kıyılılardan,Böncelerden, Kerimlerden, Memolardan, iki tane Yörüklerden,bir tane Gediklerden, iki tane Abacılı Güzelliden,Zontlardan.
Kırıkhan kazasına tabi Ceylanlıdan, Aktepeye tabi Dağlı Eğribucak ve Kürecili ve Gülpınar ve daha diğer köylerden velhasıl bir köy olacak kadar oldular.
Abacılılar 1946´da Şam´a evler yapmaya karar verdiler.Şam´ın tam şimalinde bir dağ var.Adına Cebeli Gasiyun derler.Şamus salihiyenin tam bitişiğinde Cebeli Gasiyunun eteğinde bir arz var.Arzı metruke emlek dolu.Kırklar ile yedilerin tam ortasında gecekondu sıfatıyla evler yaptılar.Tevattun ( vatan ) ettiler El-an orada meskundurlar.
Dağlılar abacılıların bu hallerini görünce, mezkur tarihin akabince (tarihten sonra), onlarda abacılıların yanı başına evler yaptılar.Velhasıl oraya koca bir mahalle kurdular.Araplar Türk mahallesi demektedirler.Çok geçmeden abacılılar mezkür mahalle cami yaptılar.Caminin adını Cami-ut Takva koydular onun üzerine çok geçmeden mahalle büyüdü.İkinci bir camiye ihtiyaç görüldü.Mahallenin öbür tarafına da Ceylanlıdan İnciklerden Molla Mustafa vasıtasıyla bir cami daha yapıldı adına ( Cami-ul Lehf) dediler.Mezkur mahalle Türk mahallesi diye şöhret buldu.
Türkiye´nin Manisa ve Sındırgı taraflarından eski Bulgar göçmenlerinden ırkları Pomak gelenlerde çok oldu.Velhasıl Türkiye´nin neresinden Şama bir Türk gelse,Türk mahallesini bulmaktadır.
1938´de gelenler Şama hicret edenler,bir çokları vefat etti.Kalanlarda ihtiyar oldular.Mürür zaman oldu ( çok zaman geçti ) yarım asır vakit geçti yerlerini evlatları torunları tuttu.Velhasıl alem başka alem oldu.

İskenderun´a tabi Abacılı Uğurlu karyesinde Kavaklıoluk köyünde 4 kabile oldu.Birisi Bakırlar, Yılmazlar, Yıldırımlar,Sarılar bu 4 kabile senelerce beraber yaşamışlar, aralarında mühim bir hilaf olmamış.
Bu 4 kabilenin ayrı ayrı kendine göre babadan dededen kalma adetleri ve ananeleri var. O ananeleri muhafaza edip gitmekteler.Her kabilenin adetinden diğer kabileye sirayet etmiştir.
Bu 4 kabileden Sarılar, Kara Fakılı dan gelme diye rivayet olunmaktadır lar. Ama 3 kabileler, Bakırlar,Yılmazlar, Yıldırımlar nerden geldikleri kesin belli değildir. Amma garabetlerine gelince, 4 kabilenin 4´ü de ne babadan nede anadan akrabalıkları yoktur.Yalnız Yörüklerden Osman çavuş Yılmazlardan bir kız almış .Biride Yörükler den Ali Ağanın oğlu Kara Hüseyin ,Bekirli den İsa Goca´nın Kızını almış.
Kavaklıoluk ta Yörüklere pek yakın komşuları olan. Aşıklar demekle ma´ruf olan birkaç evdir. Şimdi onlara Çevikler diye isim koymuşlar. Çevikler babadan dedeye pek yakın yaşamışlar.Aralarında hiç ihtilaf olmamış. Ne babadan ne de anadan akrabalıkları yoktur.Sonraları üç kardeşin üçü de Yörüklerden kız almışlar.Yörüklüye enişte olmuşlar. Bu mezkur Çeviklerin asılları ve geliş yerleri ,eski kabile reisi meşhur Ceritler den ayrılıp gelme diye kuvvetli rivayet olunmuştur hem de Ceritoğlu meşhur şair olduğu gibi Koca Aşık da meşhur şairdir.
Bu risale 1946 muhtasar ( kısaltılmış ) olarak yazılmış ise de tekrar mufassal ( açıklamalı ) olarak 1986 yazılmaya lüzum görülmüştür.Yani bu ikinci yazılışı. İş bu risaleyi yazan Abacılı Uğurlu karyesinden ABDURRAHMAN İBNİ HASAN YÖRÜK,mevalid(doğumu) (1914) tarihinde mezkur karyede doğmuş.(1938) Şama hicret etmiş.Elan Şam´da mukim(Gafera lena veleküm)
Allah sizi ve bizi mağfiret etsin

İ.H.Y : İsmail Hakkı Yıldırım tarafından yapılan ilaveler.
Allah Rahmet Eylesin

(F:zilkade 1407 hicriye)
(16............1987 miladi)

ABDURRAHMAN YÖRÜK

Çeviren : Adnan -Yadigar YILDIRIM
Yazan : Metin - Beyhan YILDIRIM
Derleyen : Akif YILDIRIM
Son Düzeltmeler : Bilal YILDIRIM
04 Temmuz 2006 Salı