1690 Tarihinde, Toros boylarında Hatayda ve Bütün Güney Anadoludaki Türkmen Aşiretlerinin ulusları ve Beylerinin Katılımı İle , konya'da Ali Paşa tarafından Organize Edilen Toplantıda, Boz-ulusun Harbe İştirak edeceğine Dair Bir Hüccet(2) Tanzim Olunmuştur. Hüccet Eki Olan ,yeni il Türkmenı Halep'teki Aşiretlere Gönderilen Defterde;
"payas Ve bilan Etrafında tüfenk-endazneferata (1) Başu Buğ Olacak Kimseler Cemaatleri İle Zikrolunur bilanlu Yusuf Ağa Oğlu Abdülfettah Ağa, Hacı Durak Oğlu Ali, Molla Oğlu mustafa Bölükbaşı, Yeşilbaş Bölükbaşı, Cemaati Alay Beyi Oğlu Tabi, cemaati abacılı Tabi Payas, Yusuf Ağa Oğlu Abdülfettah Ağa, Cemaati kösecilü Tabi Payas. Neferen 200." Denilmektedir.

1 - Atan, atmış, Atıcı Mânasında Birleşik Kelimeler Yapılır. Meselâ: Dehşet-endaz $ : Dehşet Verici, Korkutucu.
2 - Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın Doğruluğunu İsbat İçin Gösterilen Resmi Vesika. * Şâhid