Sözlü Tarih anlatıcılarına göre, Abacılılar, XVI.yüzyılın ikinci çeyreğinde, Konya Larendeden ( Karamandan ) çıkmışlar ve ilk olarakta Kırşehir'den Musul'a kadar geniş bir bölgeye hükmeden Dulkadiroğulları Beyleri tarafından yönetilen Maraşın, merkezde bugün mezarlık olarak kullanılmakta olan, yere yerleşmişlerdir. Bunların ne kadar kişi olduğu ve geliş sebepleri, yerleşilen yer, ve bu göçün zorunlu iskan nedeniylemi yapıldığı yoksa gönüllü bir göçmü olduğu konusunda, kayda geçmiş bir bilgi yoktur.

Maraştan ayrılış nedeni olarak anlatılanlara göre, Beylerden biri gayet güzel olması nedeniyle kendisine "Ağ Bacı" adı verilmiş kızı ister.Vermek istemeyince de, Bey zor kullanmaya kalkışır.Çatışmada bu Beyle birlikte yanındakilerden birkaçı ölür. Bu nedenle Maraştan ayrılarak İslahiye'nin İntilli köyüne yerleşirler. Burada yerleştiklerin yerin suları bol etrafı büyük ağaçlarla örtülüdür.

Maraşta ne kadar kaldıkları konusu bilinmiyor ama tüm serüvene bakılınca, en az elli seneye yakın orada kaldıkları anlaşılmaktadır. Ailenin tümününmü geldiği yoksa bu işle ilgili olanların mı geldikleri konusu ise tam belirgin değildir.Halen Gedik soyadının Maraşta bulunduğu dikkate alınırsa, hepsinin gelmediğini söyleyebiliriz.