İnternetin yaygınlaştığı ve her türlü bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir zamanda, insanlar, Aşiretlerinin, yada ailelerinin yada oymaklarının ve yaşadıkları yerlerin tarihine dair ilgisi artmakta bu bilgilere ulaşmak için çaba göstermektedir.Bu site bu çabanın ürünüdür.

Bu bağların bulunması ve ortaya çıkartılarak derli toplu olarak internet üzerinde sunulması, folklorik tarih ve etnografik tarih açısından önemlidir. Bu konu günümüze değin pek çok tarihçi tarafından işlenmesine ve üzerinde ayrıntılı yerel çalışmalar yapılmasına rağmen henüz bütünüyle değerlendirilebilmiş değildir. Aşiretler Meselesinin bütünüyle kavranılabilmesi için daha epey bir yol alınması gerektiğine inanmaktayım.

Bu bağlamda, bugüne kadarki, bilinen şeceresinde yaklaşık kırk bin kişi bulunduran, Boz-Ulus teşekkülü içerisindeki, Oğuzların Bayad koluna tabi bir konar-göçer topluluğunun, XVII.yüzyılın son çeyreğinden bugüne, Nur Dağları ( Amanos Dağları ) üzerinde, nasıl gelişip büyüdüğünü göstermesi bakımından Bu Site bir örnektir.

XVII.yüzyılın ikinci yarısında, Konya Larende ( Karaman ) den çıkıp, Boz-Ulus Türkmen'lerinden Dulkadir Oğulları Beyleri tarafından yönetilmekte olan Maraş'a , oradanda XVIII.yüzyılın son çeyreğinde Abacılıya yerleşmeleri uzun bir zaman almıştır. Sizinde, göçer olun yada olmayın, ailenizden duyduğunuz, buna benzer bir yerleşme serüveninizin olduğunu hatırlayacaksınız.

Tarihi Vesikalarda Abacılı adına 1690 yıllarında Payas ve Bilan (Belen) etrafında Tüfenk-Endaz Neferatı yerleşik bir oymak olarak rastlamaktayız.Fakat 1713 tarihli Murat Paşa Köprüsü ve Saylak Mevkiine İskan Edilen Oymaklar içerisinde Abacılı adında bir oymağa rastlamadım. Bu yerleşmeye dair bu vesikadan başka elinde vesika bulunduranların bizi bilgilendirmesinden memnun olurum.

Osmanlı İdaresinin zorunlu iskan ile ilgili zorlayıcı tavrına karşı, "Türkmenlerin ötedenberi müracaat ettikleri kurtuluş yolu, iskan mıntıkalarını bırakıp tekrar gezginci hayata başlamaktı. İşte Cenup Anadolu ve Hatay Türkmenleri de 18. asır başlarında yer yer yeniden gezginci hayata başladılar."(1) tesbitine karşın bu cemaatin uzun yıllardan beri bu yörede yaşamış olduğu en azından 1780 yılından bugüne yaşayanların şeceresini bilmekteyiz.

Bugün Abacılı adıyla bir köy bulunmamasına rağmen, genel olarak bu yöreye ve insanlarına Abacılı denmektedir.

1 - A.Faik Türkmen Mufassal Hatay Tarihi s.586.