Topallar-Topaklar
Topallar iki kol olarak devam ediyor. Hacı Halil'den türeyenler Küçük, Ali!den türeyenler ise Topak soyadını taşımaktadırlar. Topaklar'a Goca Omarlar'da denir. Bilinen ilk dedeleri Mehmet, Anneleri Meryem. Kerimli » Devamını Oku
Uluçlar
Şakolar adı ile biliniyor.
Veliler - Bilginler
Aile Abacılı Cemaati II başlığı altında birleştirilen aileler Abacılıya Yerleşen ilk Ailelerdir.Bunlar :
Veliler, ( Bilgin, Velioğlu, Bayazıt, Küçük )
Hacı Veliler ( Dönmez )

Fakılar, » Devamını Oku
Yayanlar - Çendoğulları
Kırıkhan'da meskundurlar. Yayanlara Hasancalar da deniyor. Ulaşlının çendoğlu oymağına bağlıdır. Konuyla ilgili bilgiler aşağıya alınmıştır.

Ulaşlıların iskânı
Yörük-Türkmen taifesinin Beğdili Boyundan » Devamını Oku
Yılanoğulları
Kahya Osman Yılanoğlu ailesi adına izafeten kurulan Karayılan köyü kurucusunun soyundan gelen Sayıcı, Kayış, Yılan, Yılanoğlu, Çavuş soyadlarıyla İskenderun ve Karayılan?da bulunmaktalar. Daha sonra Adana valisi Derviş » Devamını Oku
Yıldırımlar - Yurüklü

Yıldırımlar; yerel deyişle "Yurüklü" diye bilinir.
Başbakanlık Arşivlerinden yerleşme yerleri ile bağlı oldukları toplulukları çıkartıp tasnif eden Cevdet Türkay'a göre Yörükler, Yörüklü, Yörük » Devamını Oku
Yılmazlar
Bu aileyi bir önceki kuşak Hacı Oğlundan kısaltılarak Hacolar diye biliyor. Daha sonraları Kara Hasanlar adı kullanılmış şimdilerde ise Yılmazlar diye biliniyor.

İskenderuna Bağlı Denizciler beldesinde ikamet » Devamını Oku
Yusuflar
Yusuflar Kavaklıoluk Köyünde ikamet etmekte olup Abacılı da ikamet eden Karalar ( Kara Mustafalar ) ile akraba oldukları bir rivayete göre Fettahlılardan olduğu söylenmekte.

Soyadları Demir ve Yalçın