Bakır - Bekirli

Bekirli Ailesi ,kavaklıolukta ikamet edip, genel olarak Bekirli oarak bilinir. Bakır, Sert, İnanır, Kekeç, Sümer,sevinç,sevincek,ünal,yıldız soyadlarını almışlardır. Aile bilgilerinin toplanmasında ve veri » Devamını Oku
Basdık - Güzelli
Maraş Göksun'dan geldiler. Akçayda mukim
Belen-Dokuzoğulları
Belenliler, Dokuzoğullarına mensub bir Aile olup Bitişik Köyü nüfusuna kayıtlıdırlar. Kırıkhan, Belen ve Dörtyol'da da mensupları vardır.

Tarihçilere göre Dokuzoğulları 1690 yılındaki Avusturya Seferine katılan Afşar » Devamını Oku
Bönceler
Antalya tarafından geldikleri bir kısmının Tarsus civarında meskun olduğu belirtilmektedir.
Bozcalar - Boşçalar
Bozcalar; Oğuzların 14.yy Halep Bölgesi Türkmenlerinden Bayat Boyu Boybeyi BOZCABEY'in Torunlarıdır.

TÜRKMEN: Arapların Müslüman olan Türkler için TURKİ-İMAN (Müslüman Türk), Şamanist ve Tengri dinine inananlar için » Devamını Oku
Burgaçlar
Burgaçlar bolatlar körler erzinden azganlığa gelişte beş oğlan bir kız vardı. 1-azganlıkta papaz mehmet(yusuf hocanın dedesi) 2-azganlıkta fakılar 3-sarısekide gocaahmetler(demircioğlu) 4-değirmen deresine giden tosunoğlu » Devamını Oku
Çapar-osmanlar
Akarcada ikamet etmekteler. Bugünkü soyadları sunar
Derviş Dede Sarıseki'de evlenir orada kalır.Yaylada kömür yakarken çeteler katırını alır kendini bırakırlar.Haymaçınara gelerek silahını alır Dokuzarmuttan geçer » Devamını Oku
Çelebiler
Çelebi Kürt Osman Muş'un bulanık beldesinden ( Osmanlı Döneminde Karsa Bağlı ) asker olarak gelir.Payas kalesinde görev yapar.Terhis olunca Baloluğa Payasta sarısekide değirmen kiralar değirmencilik yapar.
Celiller-Sarıseki
Aile Hakkında Açıklama ..
Çevikler-Celayirler

Üç Kardeş, Elazığ Harput'tan gelmişler önce Kavaklıoluk Köyüne yerleşmişler.

Esas künyeleri Celayir, Celahir(1)dir.

Yukarı Bitişik Yaylasına girerken camiye varmadan sol üstteki mezar taşına Ali Bin » Devamını Oku
Çiftlerler
Jandarma cavuşu olarak Payasta mutasarrıf koruması olarak askerliğini bitirince Hüseyin ağa ile tanışır azganlığın altında Tehristen sonra baloluğun altına yerleşir. Orada yaşarken hanımı ölür Hüseyin ağa evlenmesi » Devamını Oku
Cığıllar - Deli Hasanlar

Osmaniyenin Yarpuz yaylasından gelmiştir. Yarpuz yaylasında eski ünvanlarına savcılar denir.

Cığıloğlu alinin kızı hürü ile koca herif evlenip iki aile hısım olmuşlar ve iki ailede cığıl soyadını » Devamını Oku
Cığıllar - Nini Hasanlar
Nini Hasan Orta Boylu, Esmer Benizli, Sarı Sakallı, Ela Gözlü
Kırıkhan'ın Hacelaslı bugünkü adı ile Çiloğlu Türkmen Köyünden Gencolar kabilesinden, Bekbeleye Yerleşen Ahmet Cığıl, Bekir Telli ile Hasan Cığıl adındaki » Devamını Oku
Cığıllar-Telliler
Kırıkhan'ın Hacelaslı bugünkü adı ile Çiloğlu Türkmen Köyünden Gencolar kabilesinden, Bekbeleye Yerleşen Ahmet Cığıl, Bekir Telli ile Hasan Cığıl adındaki üç kişi ile Osmaniye'nin Yarpız Köyünden Gelen Deli Hasan oğlu » Devamını Oku
Civelekler-D.dere
Değirmendere de Çollolar, Karadöller, Akyıldızlar