Yusuflar
Yusuflar Kavaklıoluk Köyünde ikamet etmekte olup Abacılı da ikamet eden Karalar ( Kara Mustafalar ) ile akraba oldukları bir rivayete göre Fettahlılardan olduğu söylenmekte.

Soyadları Demir ve Yalçın
Yılmazlar
Bu aileyi bir önceki kuşak Hacı Oğlundan kısaltılarak Hacolar diye biliyor. Daha sonraları Kara Hasanlar adı kullanılmış şimdilerde ise Yılmazlar diye biliniyor.

İskenderuna Bağlı Denizciler beldesinde ikamet » Devamını Oku
Yıldırımlar - Yurüklü

Yıldırımlar; yerel deyişle "Yurüklü" diye bilinir.
Başbakanlık Arşivlerinden yerleşme yerleri ile bağlı oldukları toplulukları çıkartıp tasnif eden Cevdet Türkay'a göre Yörükler, Yörüklü, Yörük » Devamını Oku
Yılanoğulları
Kahya Osman Yılanoğlu ailesi adına izafeten kurulan Karayılan köyü kurucusunun soyundan gelen Sayıcı, Kayış, Yılan, Yılanoğlu, Çavuş soyadlarıyla İskenderun ve Karayılan?da bulunmaktalar. Daha sonra Adana valisi Derviş » Devamını Oku
Yayanlar - Çendoğulları
Kırıkhan'da meskundurlar. Yayanlara Hasancalar da deniyor. Ulaşlının çendoğlu oymağına bağlıdır. Konuyla ilgili bilgiler aşağıya alınmıştır.

Ulaşlıların iskânı
Yörük-Türkmen taifesinin Beğdili Boyundan » Devamını Oku
Veliler - Bilginler
Aile Abacılı Cemaati II başlığı altında birleştirilen aileler Abacılıya Yerleşen ilk Ailelerdir.Bunlar :
Veliler, ( Bilgin, Velioğlu, Bayazıt, Küçük )
Hacı Veliler ( Dönmez )

Fakılar, » Devamını Oku
Uluçlar
Şakolar adı ile biliniyor.
Topallar-Topaklar
Topallar iki kol olarak devam ediyor. Hacı Halil'den türeyenler Küçük, Ali!den türeyenler ise Topak soyadını taşımaktadırlar. Topaklar'a Goca Omarlar'da denir. Bilinen ilk dedeleri Mehmet, Anneleri Meryem. Kerimli » Devamını Oku
Tongalaklar-Ostuklar
Tongalaklar, Ostuklar, Goca Mehmetler Kırıkhan acemliden dört kardeş bekbeleye gelmiş(kara isalı-cebelden)
Tombullar-Sarıseki
Hassa söğütten iki kardeş geldi.
Terlemezoğulları-Aktepe
Aile Hakkında Açıklama ..
Terlemezoğulları
1266 hicri tarihinden öncekiler terlemezoğlu ondan sonrakiler cerrah adıyla anılmaya başladılar.

Terlemez, Cerrahoğlu, Bakılı, Bakıcı, Baray, Yavuz, Ayvaz, İnanç, Çelik soyadları ile İskenderun, Payas, Dörtyol, » Devamını Oku
Teksoylar
Kel Alinin Dörtyol örencikte ailesine alacalar denir.
Amcası tokat atınca dörtyoldan kaçar.Gömbeceye gelir Mehmet aliler(Musacalar)de davar çobanı olur.Mehmet Ali ölünce karısı emineyi kel aliye verirler.Sonra Sarısekiye » Devamını Oku
Taşdelen - Morcalı,Paşalar
Kavaklıolukta Paşalar diye biliniyor. Bir kısmı Delibekirlide ikamet ediyor.Bugünkü soyadları Taşdelen, Taşdeler, Göktürk
Sönmezler-Fakılar
Veliler'den Çolak Veli'nin torunu, Fakı Hösün'ünün çocukları. Kayseri'de medrese eğitimi alan Hösün Hoca Payas ve Belen'de Hocalık yapmış. Abacılı'da çocuk okutmuş, Hocalığından dolayı da Fakı ( Fakih ) denmiş.

Ondan » Devamını Oku