Alibeyzadeler


Maraş'tan geldikleri konusunda rivayet var. diğer Abacılı'larla aynı zamanda XII. yy sonlarında bu bölgeye yerleştikleri, evliliklerine bakarak söylenebilir

Kayıtlarda Alibeyzadeler olarak kayıtlı bu Alibeyli Kabilesi, Orhan Sakin'in Anadolu da Türkmen ve Yörükler adlı kitabının 77 sayfasında Gedükler Başlığı altında zikredilmekte ve Cemaat-i Yörükan-i Maraş olarak belirtilmektedir.

Abacılı Uğurlu ve Abacılı Güzelli adlarına bakarak akraba olduklarını da söyleyenler var.

Bugünkü soyadları Dingil, Dingiltepe, Bebek,Göde, olup akraba bağlantıları ile geniş bir ailedir.