Güneyde Aşiretler Oymaklar


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri, Akrabaları.


Güneyde Aşiretler Oymaklar


-
-