Güneyde Aşiretler Oymaklar


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri, Akrabaları.






Güneyde Aşiretler Oymaklar