Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Kıyılılar


Cevdet Paşa'nın Tezakir-i Cevdet adlı kitabında belirttiğine göre "Kıyı Nahiyesinde Tecirli ve Cerid oymakları s.158" bulunmakta idi.

"Gavur Dağlarının canibi »


Şecere Kocaahmetli-Demirciler
Künyeleri Demirci.1867 Nüfus sayımında ikametleri Değirmendere.

Mulla ali kızı Eşe Başlamışlı / Erzin 1865 doğumlu. Değirmendereye geldiklerinde çocuk imiş . M. Şıhlı »


Şecere Köseler-Değirmendere
KÖSELER-osmaniye çona'dan 1900 lerde sarısekiye gelirler seferberlik ilan edilmiş,bir yıl önce ekim ayında(koz çırpılıyordu) muhtarlara ilan ederler 12 nin irisi,65 in dirisi askere »


Şecere Kulular
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Kundakçı-Dağlı
Kundakçılar aslı Hassa ilçesinin Gülpınar köyünden gelme oradan dağılma gavur dağından osmaniyeden bir kısmı orda kalmış sonra payas beldesine bir kısmı yerleşmiş , bir kısmıda »


Şecere Kurular
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Küpeliler-Göğ Mustuklar
Yuvalıdan geldiler.

Küpeliler, Göğ Mustuklar, Gocamanlar (Kavaklıoluk'ta Göğ'ler, Delibekirli'de, Gök), Delibekirlide Göğ Mustuklar.

Cevdet Türkay'ın tasnifine göre »


Şecere Mahmediler - Karayılan
MAHMEDİLER AİLESİ: Büyük anneleri de Saraçlardan olduğundan Saraç ve Saraçoğlu adını almıştır. Karalar cemaatinden olup, Kayabaşından geldiler.


Şecere Mansurlar- velicikler-sivriler
Mısır veya Tunus kökenli Mansurizadelere mensup olabilirler. Kesin bir bilgi yok.


Şecere Memolar - Gençler

Abacılı,Osmanlı'nın son iki yüz elli yılında Payas ile Bilan(Belen) arasında, Maraş,Adana ve Halep vilayetlerinin sınırlarının kesiştiği noktada, her üç vilayet ile idari »


Şecere Misteler
MİSTELER AİLESİ: Maraş’tan gelmiş Dönmez, Güler soyadı ile karayılan’da bulunmakta.


Şecere Oğuzlar


Oğuz dilbilgisi kurallarına göre, bir birleşik isimdir. (OK) ile (UZ)'un bileşiminden oluşmaktadır. (OK): boy (kabile) demektir.
Oğuz, boylar »


Şecere Onbaşılar-Güneş,Abacı
Velilerden Çolak İbrahimin, Ömerin oğlu İsmail'den olan çocukları.

İsmail'in Bayazıt Onbaşı'dan olan çocuklarının Soyadları Kavaklıoluk nüfusuna kayıtlı olanlar »


Şecere Oskelolar-Mahsenler
OSKELOLAR AİLESİ ( MAHSENLER ): Bu aile Diyarbakır’dan gelmiş, Çirkin, Çetin, Çetinoğlu, Terlemez soyadı ile Karayılan’dalar. Bu ailenin Terlemez oluşunun, Terlemezoğlu ailesi »


Şecere Saraçoğlu
1934?te soyadı kanununa göre bu aileler Saraçoğlu, Saraç, Sarraç, Yurtman, Yurdakul, Karaca, soyadlarını alarak, 1935 iskanında Dörtyol?a ve Akpınar?da Karayılan köyünü kurarak bu »