Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Küpeliler-Göğ Mustuklar
Yuvalıdan geldiler.

Küpeliler, Göğ Mustuklar, Gocamanlar (Kavaklıoluk'ta Göğ'ler, Delibekirli'de, Gök), Delibekirlide Göğ Mustuklar.

Cevdet Türkay'ın tasnifine göre »


Şecere Mahmediler - Karayılan
MAHMEDİLER AİLESİ: Büyük anneleri de Saraçlardan olduğundan Saraç ve Saraçoğlu adını almıştır. Karalar cemaatinden olup, Kayabaşından geldiler.


Şecere Mansurlar- velicikler-sivriler
Mısır veya Tunus kökenli Mansurizadelere mensup olabilirler. Kesin bir bilgi yok.


Şecere Misteler
MİSTELER AİLESİ: Maraş’tan gelmiş Dönmez, Güler soyadı ile karayılan’da bulunmakta.


Şecere Oğuzlar


Oğuz dilbilgisi kurallarına göre, bir birleşik isimdir. (OK) ile (UZ)'un bileşiminden oluşmaktadır. (OK): boy (kabile) demektir.
Oğuz, boylar »


Şecere Onbaşılar-Güneş,Abacı
Velilerden Çolak İbrahimin, Ömerin oğlu İsmail'den olan çocukları.

İsmail'in Bayazıt Onbaşı'dan olan çocuklarının Soyadları Kavaklıoluk nüfusuna kayıtlı olanlar »


Şecere Oskelolar-Mahsenler
OSKELOLAR AİLESİ ( MAHSENLER ): Bu aile Diyarbakır’dan gelmiş, Çirkin, Çetin, Çetinoğlu, Terlemez soyadı ile Karayılan’dalar. Bu ailenin Terlemez oluşunun, Terlemezoğlu ailesi »


Şecere Saraçoğlu
1934?te soyadı kanununa göre bu aileler Saraçoğlu, Saraç, Sarraç, Yurtman, Yurdakul, Karaca, soyadlarını alarak, 1935 iskanında Dörtyol?a ve Akpınar?da Karayılan köyünü kurarak bu »


Şecere Sarı - Sarı Aliler
Sarı oğlanlar, yada Merceller, Mecid Ali'ler gibi adlandırılmışlar. Bugünkü soyadları sarı olup kavaklıoluk köyü nüfusuna kayıtlıdırlar.

Hem Abdurrahman Yörük'ün »


Şecere Selçuklar
Elazığ harputtan geldikleri söyleniyor


Şecere Seydiler-Küçük
Cebel bereketten gelip ilk yerleşen küçük memet


Şecere Sivriler - Emişler
Sarısekideki Hösün Ağalardan.Hösün Ağanın Kardeşleri,Şerif Ağa ve Mansur,Babasının adı Mehmet.Kıbrıs Magosadan Geldiği Söylenir.Bunların birazı Payas'ta ve Akçay'da »


Şecere Sönmezler-Fakılar
Veliler'den Çolak Veli'nin torunu, Fakı Hösün'ünün çocukları. Kayseri'de medrese eğitimi alan Hösün Hoca Payas ve Belen'de Hocalık yapmış. Abacılı'da çocuk okutmuş, Hocalığından »


Şecere Şakirler
Tosunoğulları


Şecere Şakolar-Uluçlar
Kara Deniz göçmeni.

İkametleri Kırıkhan Delibekirli köyünde olup Bugünkü soyadları Uluç, Şaklar, Cengiz ve Açıkerdir.