Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Çolaklar
Ceylanlı Köyünün Oluşumu içinde Çolaklar
CEYLANLI KÖYÜNÜN OLUŞUMU (İBRAHİM GÖK)

1994?2002 yıllarıydı. Bugünkü Ceylanlı/ Paler`de ilk ev kuran »


Şecere Dağlılar-Değirmendere
Koca ahmet teyze çocukları olur.hassa yuvalıdaki isimleri bazolar.yuvalıda iken 7 kardeş olup 4'ü hassada kaldı 3'ünü hoca veli ağa getirdi,dedeleri alanda oturur adı »


Şecere Deliosmanlar
Maraş kozlu dere köyü


Şecere Deliveliler
Deliveli,uluklar,gözüküçükler,dana veliler,coballar,kürkçüler,küççükler,karamanlar,yaldızlar,çörtükler ve tombullar aynı aile hacı veli nin çocuklarıdır.


Şecere Demirciler-Azganlık
Kayseriden Halebin Bab kazasına giderler mal otlatırken kavga etmişler,oradan ayrılıp erzin Kuyuluk'a gelmişler ,oradan ayrılıp DEĞİRMENDERESİNE Koca ahmetlilerin yanına »


Şecere Dertli - Abacılı
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Dikeler
Osmaniye Kara Kışladan Derviş Paşa Zamanında gelmişler. Mustuk Paşa Dike Halili Halep'e sürgüne göndermiş. 10 yıl Halepte kalmış. Orada ilim tahsil etmiş.


Şecere Dingiller-Bebekler
Şeceresi Alibeyzadeler ailesi içinde

Dingiller-Bebekler Ailesi, Akçayda Dingil Musa'nın çocukları olup Akçay,Güzelli ve Sakıtta (Düğünyurdu) geniş bir ailedir. Dingil »


Şecere Dönmezler-Veliler
Veliler'den Çolak Veli'nin torunu, Hacı Veli'nin çocukları. Hacı Veli' ile Kayseri'de medrese eğitimi alan, Fakıların dedesi, Hösün Hoca anadan kardeşdirler.

Hacı Veli'den »


Şecere Duranlar-Azganlık
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Elifoğulları
İslahiye kayabaşı köyünden geldiler


Şecere Emişler-Sivriler
Sarısekiden gelmişlerdir. Sarısekide kılınçlar ve dönmezler bu aileden olup Hösün Ağalar diye de bilinmektedir.
Hasan (Sivri Hasan olarak bilinir ) Gedik Halil'in oğlu İsmail'in »


Şecere Esemusalar-Günaylar
Beyazıtlar ; Ağrı -Doğu Beyazıt'tan Maraş'a gelirler. Maraş'ta bulunan Beyazıtlarla aynı kökten olup,bir kısmı güneye; gündüzlüye,Kırıkhan civarına gelip yerleşirler.Buradan bir »


Şecere Fındıklar
Koca Fındığın oğlu Göv Ahmet Andırından gelme Yaycıoğlu sülalesinden 1850 ' de akarca köyüne gelir. Kadirli üstünde Göv Ahmetli baraj altında kaldı.


Şecere Gedemenler
Ulaşlı çendoğullarından
1860 sonrası Akarca köyüne yerleşmişlerdir.