Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Dağlılar-Değirmendere
Koca ahmet teyze çocukları olur.hassa yuvalıdaki isimleri bazolar.yuvalıda iken 7 kardeş olup 4'ü hassada kaldı 3'ünü hoca veli ağa getirdi,dedeleri alanda oturur adı »


Şecere Demirciler-Azganlık
Kayseriden Halebin Bab kazasına giderler mal otlatırken kavga etmişler,oradan ayrılıp erzin Kuyuluk'a gelmişler ,oradan ayrılıp DEĞİRMENDERESİNE Koca ahmetlilerin yanına »


Şecere Dertli - Abacılı
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Dikeler
Osmaniye Kara Kışladan Derviş Paşa Zamanında gelmişler. Mustuk Paşa Dike Halili Halep'e sürgüne göndermiş. 10 yıl Halepte kalmış. Orada ilim tahsil etmiş.


Şecere Dingiller-Bebekler
Şeceresi Alibeyzadeler ailesi içinde

Dingiller-Bebekler Ailesi, Akçayda Dingil Musa'nın çocukları olup Akçay,Güzelli ve Sakıtta (Düğünyurdu) geniş bir ailedir. Dingil »


Şecere Dönmezler-Veliler
Veliler'den Çolak Veli'nin torunu, Hacı Veli'nin çocukları. Hacı Veli' ile Kayseri'de medrese eğitimi alan, Fakıların dedesi, Hösün Hoca anadan kardeşdirler.

Hacı Veli'den »


Şecere Duranlar-Azganlık
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Elifoğulları
İslahiye kayabaşı köyünden geldiler


Şecere Emişler-Sivriler
Sarısekiden gelmişlerdir. Sarısekide kılınçlar ve dönmezler bu aileden olup Hösün Ağalar diye de bilinmektedir.
Hasan (Sivri Hasan olarak bilinir ) Gedik Halil'in oğlu İsmail'in »


Şecere Esemusalar-Günaylar
Beyazıtlar ; Ağrı -Doğu Beyazıt'tan Maraş'a gelirler. Maraş'ta bulunan Beyazıtlarla aynı kökten olup,bir kısmı güneye; gündüzlüye,Kırıkhan civarına gelip yerleşirler.Buradan bir »


Şecere Fındıklar
Koca Fındığın oğlu Göv Ahmet Andırından gelme Yaycıoğlu sülalesinden 1850 ' de akarca köyüne gelir. Kadirli üstünde Göv Ahmetli baraj altında kaldı.


Şecere Gedemenler
Ulaşlı çendoğullarından
1860 sonrası Akarca köyüne yerleşmişlerdir.


Şecere Gez Ailesi - Yılanlı Köyü
İki görüş var
I - Sinop'un Gerze kasabasından geldiler.
II - Tilbiler gibi Elbistandan geldiler. Topçu osmana göre tilbiler elbistanın til köyünden gelmişler 4 kardeş »


Şecere Goca Mehmetler-Ostuklar
Kırıkhan acemliden dört kardeş bekbeleye gelmiş(kara isalı-cebelden)

Fahrittin Saraç


Şecere Gülceler-Sarıseki
Reyhanlı oğlu mehmet çocukları