Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Bakır - Bekirli

Bekirli Ailesi ,kavaklıolukta ikamet edip, genel olarak Bekirli oarak bilinir. Bakır, Sert, İnanır, Kekeç, Sümer,sevinç,sevincek,ünal,yıldız soyadlarını »


Şecere Basdık - Güzelli
Maraş Göksun'dan geldiler. Akçayda mukim


Şecere Belen-Dokuzoğulları
Belenliler, Dokuzoğullarına mensub bir Aile olup Bitişik Köyü nüfusuna kayıtlıdırlar. Kırıkhan, Belen ve Dörtyol'da da mensupları vardır.

Tarihçilere göre Dokuzoğulları »


Şecere Bozcalar - Boşçalar
Bozcalar; Oğuzların 14.yy Halep Bölgesi Türkmenlerinden Bayat Boyu Boybeyi BOZCABEY'in Torunlarıdır.

TÜRKMEN: Arapların Müslüman olan Türkler için TURKİ-İMAN (Müslüman »


Şecere Bönceler
Antalya tarafından geldikleri bir kısmının Tarsus civarında meskun olduğu belirtilmektedir.


Şecere Burgaçlar
Burgaçlar bolatlar körler erzinden azganlığa gelişte beş oğlan bir kız vardı. 1-azganlıkta papaz mehmet(yusuf hocanın dedesi) 2-azganlıkta fakılar 3-sarısekide »


Şecere Celiller-Sarıseki
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Cığıllar - Deli Hasanlar

Osmaniyenin Yarpuz yaylasından gelmiştir. Yarpuz yaylasında eski ünvanlarına savcılar denir.

Cığıloğlu alinin kızı hürü ile koca herif evlenip iki aile hısım »


Şecere Cığıllar - Nini Hasanlar
Nini Hasan Orta Boylu, Esmer Benizli, Sarı Sakallı, Ela Gözlü
Kırıkhan'ın Hacelaslı bugünkü adı ile Çiloğlu Türkmen Köyünden Gencolar kabilesinden, Bekbeleye Yerleşen Ahmet »


Şecere Cığıllar-Telliler
Kırıkhan'ın Hacelaslı bugünkü adı ile Çiloğlu Türkmen Köyünden Gencolar kabilesinden, Bekbeleye Yerleşen Ahmet Cığıl, Bekir Telli ile Hasan Cığıl adındaki üç kişi ile »


Şecere Civelekler-D.dere
Değirmendere de Çollolar, Karadöller, Akyıldızlar


Şecere Çapar-osmanlar
Akarcada ikamet etmekteler. Bugünkü soyadları sunar
Derviş Dede Sarıseki'de evlenir orada kalır.Yaylada kömür yakarken çeteler katırını alır kendini bırakırlar.Haymaçınara »


Şecere Çelebiler
Çelebi Kürt Osman Muş'un bulanık beldesinden ( Osmanlı Döneminde Karsa Bağlı ) asker olarak gelir.Payas kalesinde görev yapar.Terhis olunca Baloluğa Payasta sarısekide değirmen kiralar »


Şecere Çevikler-Celayirler

Üç Kardeş, Elazığ Harput'tan gelmişler önce Kavaklıoluk Köyüne yerleşmişler.

Esas künyeleri Celayir, Celahir(1)dir.

Yukarı Bitişik Yaylasına girerken camiye »


Şecere Çiftlerler
Jandarma cavuşu olarak Payasta mutasarrıf koruması olarak askerliğini bitirince Hüseyin ağa ile tanışır azganlığın altında Tehristen sonra baloluğun altına yerleşir. Orada »