Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Abacılı Cemaati I

Abacılı,Osmanlı'nın son iki yüz elli yılında Payas ile Bilan(Belen) arasında, Maraş,Adana ve Halep vilayetlerinin sınırlarının kesiştiği noktada, her üç vilayet ile idari »


Şecere Abacılı Cemaati II
Abacılı Cemaati II başlığı altında birleştirilen aileler Abacılıya Yerleşen ilk Ailelerdir.Bunlar :
Veliler, ( Bilgin, Velioğlu, Bayazıt, Küçük )
Hacı »


Şecere Abacıoğulları-D.dere
Maraşın imalı köyünden 1865 cevdet paşa yerleştirmesi ile önce akarca köyüne gelirler. Dede düzü sokuya yerleşirler. Abacıoğlu adı mustafa olabilir bu şahıs Koca , ahmedin kızı »


Şecere Abdurrahmanlar-Çağlarlar
Abdurrahmanlar; Osmaniye Çona'dan 4 kardeş tekereklerden akarcaya gelip yerleşir otlak yetmezliği nedeni ile bir kısmı daşoluğa gider.

Akarca Köyünden Abdurrahmanlardan Molla »


Şecere Abravcılar - Bekbele
Mirza Caf aşiretinden Hacı Abdurrahmanlardan. Irak Süleymaniye de akrabaları


Şecere Ağcalar-D.dere
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Ahmet-fakılar
Osmaniye çonadan akarcaya gelmiş olan hacı molla imam olarak değirmendereye gelip hocalık yapmaya başlamış,koca fakı hoca hakkı olarak değirmenderede kendisine bir arazi »


Şecere Ak - Keller
Adıyamandan geldiler. Keller diye biliniyorlar. Keller aşireti ekrad taifesindendir ...
Oymaklar aşiretler. Cevdet Türkay:mamulu aşiretinden türkmen yörükanı keller,kelli,(kellü)kelerki


Şecere Alibeyzadeler


Maraş'tan geldikleri konusunda rivayet var. diğer Abacılı'larla aynı zamanda XII. yy sonlarında bu bölgeye yerleştikleri, evliliklerine bakarak söylenebilir

Kayıtlarda »


Şecere Alluş-Yapıcı
ALÜŞLER AİLESİ: Sakıt'tan gelmiş, Yapıcı soyadı ile Karayılandalar.


Şecere Apıklar
Abdurrahman Yörükün tasnifine göre Yuvalıdan geldiler. Diğer bir rivayete göre de; Haymana Kürdü,Maraş tarafından geldiler.

Abuk,Abik : Bir yerden çıkıp giden anlamında


Şecere Arıklı-Demirciler
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Avaralar
Fırka-i islahiyenin cevdet paşa tarafından dağıtıma uğrayan ali bekiroğullarından olup,osmaniye cebelden babaları ölünce iki kardeş bu bölgeye bacılarının yanına gelirler,bacıları »


Şecere Azapoğulları-Zadilliler
AZAPLAR AİLESİ: Aslen Sarıseki?den gelen bu aile Sövek, Güven, Saraç soyadını almıştır. Saraç ailesi ile akrabalık bağı yoktur.
Osmanlı Defter Kayıtlarında Göveloğlu diye »


Şecere Azizler
AZİZLER AİLESİ: Reyhanlı’nın Kara Höyük köyünden gelmiş, bugün Kara höyük Köyü Kumluya bağlanmıştır. Saygılı, Sevil soyadı ile Karayılan, İskenderun, Reyhanlı’da »