Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Oğuzlar


Oğuz dilbilgisi kurallarına göre, bir birleşik isimdir. (OK) ile (UZ)'un bileşiminden oluşmaktadır. (OK): boy (kabile) demektir.
Oğuz, boylar »


Şecere Onbaşılar-Güneş,Abacı
Velilerden Çolak İbrahimin, Ömerin oğlu İsmail'den olan çocukları.

İsmail'in Bayazıt Onbaşı'dan olan çocuklarının Soyadları Kavaklıoluk nüfusuna kayıtlı olanlar »


Şecere Oskelolar-Mahsenler
OSKELOLAR AİLESİ ( MAHSENLER ): Bu aile Diyarbakır’dan gelmiş, Çirkin, Çetin, Çetinoğlu, Terlemez soyadı ile Karayılan’dalar. Bu ailenin Terlemez oluşunun, Terlemezoğlu ailesi »