Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Mahmediler - Karayılan
MAHMEDİLER AİLESİ: Büyük anneleri de Saraçlardan olduğundan Saraç ve Saraçoğlu adını almıştır. Karalar cemaatinden olup, Kayabaşından geldiler.


Şecere Mansurlar- velicikler-sivriler
Mısır veya Tunus kökenli Mansurizadelere mensup olabilirler. Kesin bir bilgi yok.


Şecere Memolar - Gençler

Abacılı,Osmanlı'nın son iki yüz elli yılında Payas ile Bilan(Belen) arasında, Maraş,Adana ve Halep vilayetlerinin sınırlarının kesiştiği noktada, her üç vilayet ile idari »


Şecere Misteler
MİSTELER AİLESİ: Maraş’tan gelmiş Dönmez, Güler soyadı ile karayılan’da bulunmakta.