Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Habiloğulları
HABİLOĞULLARI AİLESİ: Aktepe Mazmanlı?dan gelmiş, Sürücü, Savaşır, Gül Elgündüz, Bozan, Beyoğlu, Ayoğlu soyadını alarak İskenderun, Karayılan?da ikamet etmektedirler.


Şecere Hacı-Veliler
Hacı Veli 19 yaşında Osmaniye dere obası Alibekirli oymağından olup bir kısmı Gökdere Erzin'de kaldı. Hacı Veli Akarca'ya geldi.


Şecere Haciler-Aklar,Özyiğitler
Çolak İbrahim'in oğlu Hüseyin ile Deli Yusuf kızı Fındık'tan doğanlara verilen ad. Bugünkü soyadları Hüseyin'den olanlarınki Ak ve Bostandan doğanların soyadları ise »


Şecere Hamediler - Saraç -Saraçoğlu
Soyadları Sarraç Saraçoğlu Karayılanda meskunlar


Şecere Hamolar
HAMOLAR AİLESİ: Urfa?dan geldiler. Şimşek, Aray, Erengil, Horoz, Genç, Akar soyadları ile İskenderun, Payas ve Karayılan?da ikamet etmekteler.

Cevdet Türkay-Oymak Ve Aşiretler »


Şecere Haseler - Dönmezler..

Abacılı,Osmanlı'nın son iki yüz elli yılında Payas ile Bilan(Belen) arasında, Maraş,Adana ve Halep vilayetlerinin sınırlarının kesiştiği noktada, her üç vilayet ile idari »


Şecere Haşimler
Azganlıkta meskun olup soyadları Kıllı, Haşim ve Yılmaz


Şecere Hoplamazlar
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Hösünceler
Aile Hakkında Açıklama ..