Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Dağlılar-Değirmendere
Koca ahmet teyze çocukları olur.hassa yuvalıdaki isimleri bazolar.yuvalıda iken 7 kardeş olup 4'ü hassada kaldı 3'ünü hoca veli ağa getirdi,dedeleri alanda oturur adı »


Şecere Deliosmanlar
Maraş kozlu dere köyü


Şecere Deliveliler
Deliveli,uluklar,gözüküçükler,dana veliler,coballar,kürkçüler,küççükler,karamanlar,yaldızlar,çörtükler ve tombullar aynı aile hacı veli nin çocuklarıdır.


Şecere Demirciler-Azganlık
Kayseriden Halebin Bab kazasına giderler mal otlatırken kavga etmişler,oradan ayrılıp erzin Kuyuluk'a gelmişler ,oradan ayrılıp DEĞİRMENDERESİNE Koca ahmetlilerin yanına »


Şecere Dertli - Abacılı
Aile Hakkında Açıklama ..


Şecere Dikeler
Osmaniye Kara Kışladan Derviş Paşa Zamanında gelmişler. Mustuk Paşa Dike Halili Halep'e sürgüne göndermiş. 10 yıl Halepte kalmış. Orada ilim tahsil etmiş.


Şecere Dingiller-Bebekler
Şeceresi Alibeyzadeler ailesi içinde

Dingiller-Bebekler Ailesi, Akçayda Dingil Musa'nın çocukları olup Akçay,Güzelli ve Sakıtta (Düğünyurdu) geniş bir ailedir. Dingil »


Şecere Dönmezler-Veliler
Veliler'den Çolak Veli'nin torunu, Hacı Veli'nin çocukları. Hacı Veli' ile Kayseri'de medrese eğitimi alan, Fakıların dedesi, Hösün Hoca anadan kardeşdirler.

Hacı Veli'den »


Şecere Duranlar-Azganlık
Aile Hakkında Açıklama ..