Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Çapar-osmanlar
Akarcada ikamet etmekteler. Bugünkü soyadları sunar
Derviş Dede Sarıseki'de evlenir orada kalır.Yaylada kömür yakarken çeteler katırını alır kendini bırakırlar.Haymaçınara »


Şecere Çelebiler
Çelebi Kürt Osman Muş'un bulanık beldesinden ( Osmanlı Döneminde Karsa Bağlı ) asker olarak gelir.Payas kalesinde görev yapar.Terhis olunca Baloluğa Payasta sarısekide değirmen kiralar »


Şecere Çevikler-Celayirler

Üç Kardeş, Elazığ Harput'tan gelmişler önce Kavaklıoluk Köyüne yerleşmişler.

Esas künyeleri Celayir, Celahir(1)dir.

Yukarı Bitişik Yaylasına girerken camiye »


Şecere Çiftlerler
Jandarma cavuşu olarak Payasta mutasarrıf koruması olarak askerliğini bitirince Hüseyin ağa ile tanışır azganlığın altında Tehristen sonra baloluğun altına yerleşir. Orada »


Şecere Çolaklar
Ceylanlı Köyünün Oluşumu içinde Çolaklar
CEYLANLI KÖYÜNÜN OLUŞUMU (İBRAHİM GÖK)

1994?2002 yıllarıydı. Bugünkü Ceylanlı/ Paler`de ilk ev kuran »