Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Yıldırımlar - Yurüklü

Yıldırımlar; yerel deyişle "Yurüklü" diye bilinir.
Başbakanlık Arşivlerinden yerleşme yerleri ile bağlı oldukları toplulukları çıkartıp tasnif eden Cevdet Türkay'a göre Yörükler, Yörüklü, Yörük (nâm-ı diğer Beşdepe) yörükan taifesinden olup, Yeni Pazar Kazası (Silistre Sancağı), Kızılağaç Kazası (Paşa Sancağı), Tırnova ve Hezârgrad Kazaları (Niğbolu Sancağı), Anamur Kazası (İ-çel Sancağı), Malkara Kazası (Gelibolu Sancağı), İzmit Sancağı, Nazilli Kazası (Aydın Sancağı), Söğüt Kazası (Hu-dâvendigâr Sancağı), Sinob Kazası (Kastamönî Sancağında yerleşmişlerdir.

Atalarımız Söğütten geldi diyen Sözlü Tarihçiler ile bu tarihi vesika bilgisi, birbiriyle uyuşmaktadır.

Yörüklerin hangi koluna bağlı olunduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ama Ulu Yörük koluna bağlı olması kuvvetle muhtemeldir.
Ulu YörükXVI yy. Sivas Bölgesinde yaşayan ve o asır başlarından itibaren Ankara'dan Şam civarına kadar olan bölgede yerleşen Türkmen gruplarından en önemlilerinden biri olup Bozulus ve Dulkadirli koluna mensup teşekküllerden biri idi.
Y.Hallaçoğlu Osmanlı'da İskan Siyaseti s.26

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yürük;
1. Çok ve çabuk yürüyen, iyi yol alan, hızlı giden, yörük.
2. isim, tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda otuzar kişilik ocaklar olarak Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan tımarlı asker, yörük
3. Göçebe olan, yörük diye tanımlanmıştır.
Soyadı kanunu ile birlikte Yıldırım, Yörük, Yörükoğlu, Uğurlu, Yula, Özgün, Yanardağ , Akça, Yaylı, Irmak, Özer, Kalın soyadlarını almışlardır. Çoğunluğu, Yıldırım soyadını kullanmakta ve İskenderun'a bağlı Denizciler Kasabasında ikamet etmektedir.