Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Apıklar
Abdurrahman Yörükün tasnifine göre Yuvalıdan geldiler. Diğer bir rivayete göre de; Haymana Kürdü,Maraş tarafından geldiler.

Abuk,Abik : Bir yerden çıkıp giden anlamında