Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Azapoğulları-Zadilliler
AZAPLAR AİLESİ: Aslen Sarıseki?den gelen bu aile Sövek, Güven, Saraç soyadını almıştır. Saraç ailesi ile akrabalık bağı yoktur.
Osmanlı Defter Kayıtlarında Göveloğlu diye yazılmış.
Bekir Sami Beyazıt'ın Aşiretlerin İskanları Adlı Kitabının 166 sayfsında Güveloğlu ile ilgili açıklmasında;
"Gökvelioğlu Türkman Yörükani Taifesinden olup Kilis, Meraş ( Kars-ı Kadirli ), Rakka ( Suriyede ), Erzurum, Kars ( Çıldır ) Sancaklarında oturur."