Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Şıholar
Kazası(Kara Hisar-ı Sahip Sancağı),Aydın Saruhan Sancakları, Antakya Kazası, Halep Sancağı Şeyhli Aşireti Uğurlu Şeyhoğulları Namı İle meşhurdur.

Uğurlu Şeyh Oğulları nam-ı diğer Şeyhlü: “Ankara Sancağı, Kengıri Sancağı. Türkmen Taifesindendir. Uğurlu Şeyh Şeyh Oğulları nam-ı diğer Şeyhlü Aşireti, Beğdili Aşiretindendir”

(Türkay, 1979:162) .

ŞIHOLAR AİLESİ (ZIKIMOĞULLARI) : Toksoy soyadı ile İskenderun’da bulunmaktalar.