Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Dönmezler-Veliler
Veliler'den Çolak Veli'nin torunu, Hacı Veli'nin çocukları. Hacı Veli' ile Kayseri'de medrese eğitimi alan, Fakıların dedesi, Hösün Hoca anadan kardeşdirler.

Hacı Veli'den doğanlara bugün Hacı Veli'ler denmektedir. Soyadı Kanununu ile Dönmez soyadını almışlardır.

İskenderun Bekbele nüfusuna kayıtlı olup çoğunlukla Bekbele Kasabasında ikamet etmektedirler.