Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Sönmezler-Fakılar
Veliler'den Çolak Veli'nin torunu, Fakı Hösün'ünün çocukları. Kayseri'de medrese eğitimi alan Hösün Hoca Payas ve Belen'de Hocalık yapmış. Abacılı'da çocuk okutmuş, Hocalığından dolayı da Fakı ( Fakih ) denmiş.

Ondan doğanlara bugün fakılar denmektedir. Soyadı Kanununu ile Sönmez soyadını almışlardır.

İskenderun Bekbele nüfusuna kayıtlı olup çoğunlukla Bekbele Kasabasında ikamet etmektedirler.