Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Dingiller-Bebekler
Şeceresi Alibeyzadeler ailesi içinde

Dingiller-Bebekler Ailesi, Akçayda Dingil Musa'nın çocukları olup Akçay,Güzelli ve Sakıtta (Düğünyurdu) geniş bir ailedir. Dingil Musa'nın İki eşi var. Yurük Hösün'ün kızı Ayşe'nin Gedik Göğ Ahmet'den olan Eşe'nin Dingil Musa ile olan evliliğinden doğanlar, Ali Ağa,Bebek Ağa, Hacı Mustafa , diger eşinden ise İncik Mehmet olmuştur.

Bugün çoğunlukla taşıdıkları soyadları Dingil, Dingiltepe, Bebek olup akraba bağlantıları ile geniş bir aile olmuşlardır.

Maraş'tan geldikleri konusunda rivayet var. diğer Abacılı'larla aynı zamanda bu bölgeye yerleştikleri, evliliklerine bakarak söylenebilir

Kayıtlarda Alibeyzadeler olarak kayıtlı bu Alibeyli Kabilesi, Orhan Sakin'in Anadolu da Türkmen ve Yörükler adlı kitabının 77 sayfasında Gedükler Başlığı altında zikredilmekte ve Cemaat-i Yörükan-i Maraş olarak belirtilmektedir.

Abacılı Uğurlu ve Abacılı Güzelli adlarına bakarak akraba olduklarını da söyleyenler var. İncik Mehmet'in çocuklarının bazılarını Abacılı soyadını almaları da buna kanıt olarak gösterilmektedir.