Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Sivriler - Emişler
Sarısekideki Hösün Ağalardan.Hösün Ağanın Kardeşleri,Şerif Ağa ve Mansur,Babasının adı Mehmet.Kıbrıs Magosadan Geldiği Söylenir.Bunların birazı Payas'ta ve Akçay'da otururlar.Sarısekidekilerin Bugünkü soyadları Kılınçlar ve Dönmezler.Ana adlarına istinaden Emişler diye bilinir.