Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Abravcılar - Bekbele
Mirza Caf aşiretinden Hacı Abdurrahmanlardan. Irak Süleymaniye de akrabaları