Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Cığıllar - Nini Hasanlar
Nini Hasan Orta Boylu, Esmer Benizli, Sarı Sakallı, Ela Gözlü
Kırıkhan'ın Hacelaslı bugünkü adı ile Çiloğlu Türkmen Köyünden Gencolar kabilesinden, Bekbeleye Yerleşen Ahmet Cığıl, Bekir Telli ile Hasan Cığıl adındaki üç kişi ile Osmaniye'nin Yarpız Köyünden Gelen Deli Hasan oğlu Ali'den türeyenlerin oluşturdukları bir ailedir.
Cığıl Soyadını aldıklarından Cığıllar olarak bilinmektedirler.Çığıl'ın aslı Çiğil yada Çigil olması kuvvetle muhtemeldir. Saka Türklerinin başkentine Çiğil dendiği gibi eski Türk boylarından birisinin adı da Çiğildir. Çigil-oglu Çigiller çok eski Türk boylarından birisinin adıdır.
Hacelaslıdan gelen Ahmet ile Tellioğlu Mehmet kardeş, Hasan ise yakın akrabalarıdır.
Delihasanlar, Osmaniye Yarpuz'dan gelmişlerdir ve oradaki aile soyadları Savcılar'dır. Cığıloğlu Ali'nin kızı Hürü ile evlenince iki aile hısım olup onlarda Cığıl soyadını almışlardır. Baba tarafından bir akrabalıkları yoktur.
Cığıllar ile iligili Abdurrahman Yörük anlatımını aşağıya alıyorum.
Cığılların Abacılıya Geliş Sebebi Cığılların asılları Hacel Aslıdan Türkmendir. Zamanlarında Cığıl ailesi kendi ailelerinden bir oğlana, bir kıza nışan takmışlar.Kızda gayet güzel imiş. Türkmen Mürselzadelerden kızı görmüşler ve o kızı Mürseller alıp kaçırmişlar. Çığıllarda Mürsellerden birkaç kişiyi öldürmüşler kaçmışlar.Evvel Ceylanlıya sonralarıda abacılıya gelmişler.Öbür kardeşleri de kürt dağına kaçmış.Öbür kardeşlerinden olmuş. Şimdiki halde Suriye gümrük karakolu Babül Heva diye ma´rufolan Babül Hevanın şarkında bir köy var.( Daretül İzzet ) Cebeli Semanın eteğinde şark tarafında büyük bir köydür. İşte o köyde bir çokları Cığıl ailesidir.Bu risaleyi yazdıktan sonra tekrar( Darül İzzet )´e gittim.( 128 ) yaşında bir ihtiyardan sordum.Cığıl ailesinden;Siz buralımısınız yoksa başka yerden mi? Dedi ki biz buralıyız dedi.bana kanaat geldi.Cığıllar asılları Arapdır.
Deli Hasangilin geliş yerleri Yarpız´dan, Yarpız Osmaniye den öte bir köyün ismi olup o köyden abacılıya gelip yerleşmişler.Cığıllardan bir kız almışlar akraba olmuşlar babadan akrabalık yoktur.
Yakınlık derecelerini bilemediğimden ve yazmayı da kolaylaştıracağı için Hasan ( Nine Hasan )'ı burada amca çocukları olarak gösterdim.
not B.yıldırım