Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Dikeler
Osmaniye Kara Kışladan Derviş Paşa Zamanında gelmişler. Mustuk Paşa Dike Halili Halep'e sürgüne göndermiş. 10 yıl Halepte kalmış. Orada ilim tahsil etmiş.