Aile Bilgileri


Güneyde Yerleşik Aileler. Yörükler, Türkmenler, Abacılılar. Bilinen Tarihleri. Kimlikleri.


Aile BilgileriŞecere Dağlılar-Değirmendere
Koca ahmet teyze çocukları olur.hassa yuvalıdaki isimleri bazolar.yuvalıda iken 7 kardeş olup 4'ü hassada kaldı 3'ünü hoca veli ağa getirdi,dedeleri alanda oturur adı aygır yusuf'tur.orada kalanlar 1-celil,2-küçük osman,3-alimen,4-? Soyadı bazar,yıldırımlar,celiller yuvalıda

kaynak:hassa yuvalıdan geldiler-tınnım ali oğlu bostan dağlı